VI ARBEIDER FOR

1.

ANSTENDIG INNTEKT FOR JOBBEN VI GJØR

Gjennomsnittsbonden i Norge tjener 135 kroner per time. For å lage sunn og bærekraftig mat på norske ressurser. Med bl.a. et av verdens laveste antibiotikaforbruk og høye krav til dyrevelferd.

Vi krever anstendig inntekt på lik linje med andre i samfunnet. 

2.

BRUK AV RIKTIGE TALL NÅR INNTEKTEN VÅR BEREGNES 

Beregningsmetodikken som brukes i dag er 30 år gammel og rett og slett feil. Når vår reelle inntekt tåkelegges så blir det umulig å løfte vår lønnsomhet.

Vi krever at det brukes riktige tall når det forhandlinges om våre inntektsmuligheter.

3.

MER RETTFERDIG FORDELING AV VERDIENE 

Av prisen du betaler for mat i butikk, så får bonden en svært lav andel. Hvorfor er vår innsats verdsatt så mye lavere enn andres? Hvordan kan noe tjene seg søkkrike mens vi blir økonomiske tapere?

Vi krever en mer rettferdig fordeling av lønnsomheten i norsk matproduksjon.

#BONDEOPPRØR

 • Skal vi oppnå det krever vi at det skal lønne seg å investere i næringa vår. Dette må tallfestes ved at egenkapitalen vår trekkes ut og blir gitt en forrenting.

 • Tallmaterialet i jordbruksoppgjøret MÅ reflektere den reelle økonomien i næringen. Slik er det ikke i dag. Dette må endres!

 • Politikerne har ansvar på vegne av det norske folk å fylle sine fagre ord med innhold. Ingen har de siste årene gjort det. Bonden sitter igjen med smuler. Vi faller stadig fra grupper vi tidligere kunne sammenligne oss med. Dette er totalt uakseptabelt!

 • I gjennomsnitt har det bonden sitter igjen med vært uendret siste fem år. Kapitalkravet øker, og lønnsevnen minker år for år. Yngre investeringsvillige bønder er framtida. Allikevel er det de som er de største taperne med dagens elendige system. Mange har ingen inntekt i det hele tatt. Deres vilje til å produsere mat gjør de til økonomiske tapere.

 • Vi aksepterer ikke at de flittige unge flinke bøndene som kommer etter oss skal måtte jobbe seg til ødelagt helse og minstepensjon fordi noen skal tjene seg rike på å selge billig mat.

 • Systemet for investeringsstøtte må legges om. Det bygger i dag på ett system som lokker til investeringer på framtidig sviktende økonomisk grunnlag.

 • Politikken må tenke mer på de som skal inn i næringen en de som skal ut.

 • Politikken må ha mot til å endre norsk matproduksjon på en rettferdig måte. Uten et kraftig oppgjør med kjedemakten og EMV har den norske bonden ingen mulighet.

 • Politikken må synliggjøre og verdsette det fantastiske grunnlag vi har med lite medisinbruk, respekt for dyr og natur og en god beredskap

 • Vi aksepterer ikke å være de som tjener minst for å jobbe mest i Norge.

 • Politikken må ha som mål å gi et sterkt samspill mellom folket og matprodusentene, hovedintensjonen med hva landbrukspolitikk faktisk er.