Initiativtakerne til #bondeopprør

Det hele startet igjennom at flere yngre bønder møtte hverandre på sosiale medier. Vi utvekslet synspunkter, og ble etter hvert en gruppe som ble enige om at nok får være nok.

Uten en nivåhevning av bondens del av lønnsomheten i norsk matproduksjon har vi ikke en fremtid vi ønsker å anbefale yngre bønder.

Realiteten er at vederlag til arbeid og egenkapital har nærmest stått uendret siden 2015. Resten av samfunnet drar i fra.I landbruket er det et ordtak at man skal gi gården videre i bedre stand en man overtok. Slik bør det også være med Landbrukspolitikken.

I alt for mange år har regjeringen bygd ned og ødelagt politikken istedenfor å forbedre den. Vårt mål er å samle bønder og folk i en klar og tydelig stemme.

Vi ønsker å samle på tvers av organisasjoner og politiske partier. Politikerne plikter å svare ut sine fagre ord med en politikk som kan bygge norsk matproduksjon i stand til å produsere det vi kan.

Skal vi oppnå endring kreves politisk vilje til at også vi som er matprodusenter skal ha sosial og økonomisk akseptable vilkår.

 

Initiativtakere

(eller opprørsgeneralene, i følge mediene):

 

→Arne Manger, Lesja

→Ola Berthling Lie-Husby, Namsos

→Sven Martin Håland, Figgjo

→Hans Jørgen Boye, Nes på Helgøya

→Tor Jacob Solberg, Skiptvet